ตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเวย์ประเทศไทย พนิตตา ปิ่นแก้ว รหัสตัวแทน 305292 : 086-311-2492 เครื่องกรองน้ำอันดับ 1 จากเกาหลี

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ราคาสมาชิกบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำโคเวย์ (Membership By Coway)

ราคาตั้งแต่ 8,640 บาทถึง 17,280 บาท ต่อ 2 ปี แบบโกลด์ เปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือน และ แบบแพลททินั่ม เปลี่ยนไส้กรองทุก 3 เดือน แล้วแต่รุ่น และการใช้งานเครื่องกรองน้ำ  (บริการตรวจเช็ค และทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำทุก 3 เดือน)

เครื่องกรองน้ำโคเวย์รุ่น P-03CR และ P-07QR

ราคาพิเศษ 8,640 บาท (ราคาปกติ 9,600 บาท) Option 1 แบบโกลด์

ราคาพิเศษ 10,800 บาท (ราคาปกติ 12,000 บาท) Option 2 แบบโกลด์

ราคาพิเศษ 12,960 บาท (ราคาปกติ 14,400 บาท) แบบแพลททินั่ม

เครื่องกรองน้ำโคเวย์รุ่น CP-01CR , CP-07BRO , CP-07BLO 

ราคาพิเศษ 10,800 บาท (ราคาปกติ 12,000 บาท) Option 1  แบบโกลด์

ราคาพิเศษ 12,960 บาท (ราคาปกติ 14,400 บาท) Option 2 แบบโกลด์

ราคาพิเศษ15,120 บาท (ราคาปกติ 16,800 บาท) แบบแพลททินั่ม

เครื่องกรองน้ำโคเวย์รุ่น CHP-01BR, CHP-06ER, CHP-08AR, CHP-04AR 

ราคาพิเศษ 12,960 บาท (ราคาปกติ 14,400 บาท) Option 1 แบบโกลด์

ราคาพิเศษ 15,120 บาท (ราคาปกติ 16,800 บาท) Option 2 แบบโกลด์

ราคาพิเศษ 17,280 บาท (ราคาปกติ 19,200 บาท) แบบแพลททินั่ม

Option 1 หมายถึง สมัครสมาชิกเปลี่ยนไส้กรอง พร้อมซื้อเครื่องกรองน้ำโคเวย์

Option 2 หมายถึง ลุกค้าเครื่องกรองน้ำเก่า หรือหมดอายุสมาชิกเปลี่ยนไส้กรองเกิน 2 เดือน

สนใจติดต่อสอบถาม 086-311-2492, 089-142-8692, 083-073-8181 คุณพนิตตา Cody Manager Coway

* หมายเหตุ : รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ