ตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเวย์ประเทศไทย นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำอันดับ 1 จากเกาหลี

โปรแกรมการเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์พร้อมบริการ

ประกาศ !

บริษัทโคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอยกเลิกการเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์ทุกรุ่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ขอบคุณค่ะ

โปรแกรมการเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์พร้อมบริการ

ข้อดีสำหรับการเป็นลูกค้าระบบเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์ (Coway Rental Program)

1.    ฟรี!

1.1 ค่าแรงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคเวย์

1.2 ค่าทำความสะอาด และตรวจเช็คเครื่องกรองน้ำโคเวย์ทุกๆ 2 เดือน และค่าบริการเปลี่ยนไส้กรองทุก 2 เดือน หรือ 4 เดือน ตามระยะเวลาที่กำหนด

1.3 ค่าบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำโคเวย์ ตลอดอายุระยะการเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์

1.4 ค่าไส้กรอง และอะไหล่ของโคเวย์

2.    ได้สิทธิ์การเป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำโคเวย์

2.1 คุณลูกค้าได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำโคเวย์ หลังจากเช่าเครื่องกรองน้ำครบ 5 ปี (เช่าเครื่องกรองน้ำต่อเนื่อง)

3.    การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โคเวย์

3.1 หลังจากเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์ครบ 5 ปี แล้วลูกค้าสามารถเช่าเครื่องน้ำโคเวย์รุ่นใหม่ได้ โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม

4.    บริการสมาชิกการเปลี่ยนไส้กรองที่ประหยัดหลังเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์ครบ 5 ปี

4.1 คุณลูกค้ายังคงสามารถได้รับบริการชั้นเยี่ยม โดยการซื้อสมาชิกการเปลี่ยนไส้กรองของโคเวย์ ในแบบเปลี่ยนไส้กรองทุก 2 เดือน หรือ 4 เดือน

5.    ส่วนลดอื่นๆ

     คุณลูกค้าสามารถได้รับส่วนลดค่าเช่า หรือค่าลงทะเบียนเครื่องกรองน้ำโคเวย์ มีรายละเอียดต่อไปนี้

     5.1 ชำระค่าเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์ล่วงหน้า 1 ปี : ได้รับส่วนลด  5 %

     5.2 ชำระค่าเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์ล่วงหน้า 2 ปี : ได้รับส่วนลด 10 %

     5.3 เช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์มากกว่า 5 เครื่องต่อครั้ง ได้รับส่วนลดพิเศษ 10 % (สำหรับค่าลงทะเบียน), เช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์มากกว่า 10 เครื่องต่อครั้ง ได้รับส่วนลดพิเศษ 15 % (สำหรับค่าลงทะเบียน), เช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์มากกว่า 15 เครื่องต่อครั้ง ได้รับส่วนลดพิเศษ 20 % (สำหรับค่าลงทะเบียน)

     5.4 ค่าลงทะเบียนเช่าเครื่องกรองน้ำทุกรุ่นของโคเวย์ 2,000 บาทต่อเครื่อง ส่วนราคาเช่าเครื่องกรองน้ำโคเวย์ (ราคาแล้วแต่รุ่นของเครื่องกรองน้ำที่เช่า)

    

 หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิตตา 086-311-2492, 089-142-8692 ขอบคุณค่ะ (รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้)

 

แสดง 1-12 จาก 14 รายการ